Hálózat a közösségért 2016Hálózat a közösségért 2016
Hírek

2018.05.25. - Tájékoztatás adatkezelésről

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület (a továbbiakban: Adatkezelő), mint Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatok kezelése tárgyában az Érintettnek az alábbi tájékoztatást nyújtja:

1.   Személyes adatok kezelése:

Tájékoztatjuk, hogy a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesületnek küldött bármilyen, személyes adatot tartalmazó levél elküldésével Ön hozzájárul ahhoz, hogy az Egyesület a megadott személyes adatait kezelje.
Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

2.   Az adatkezelés jogalapja:

2011. évi CXII. törvény (Infotv.), illetve az érintett hozzájárulása. Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.

Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul. A szolgáltatás igénybevétele során köteles a személyes adatokat megadni, az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy a szolgáltatást nem tudjuk teljesíteni.

3.   Az adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja az Érintett számára megfelelő információ, ajánlat, szolgáltatás nyújtása és kapcsolattartás, illetve panasz esetén a panasz közlésének lehetővé tétele, a panasz azonosítása és a törvényből származó kötelezettségek, kötelező adatok felvétele.

4.   Adattovábbítás:

Adatkezelő az Érintett személyes adatait harmadik személyeknek, valamint harmadik államok és nemzetközi szervezetek részére kizárólag az Érintett erre irányuló, kifejezett hozzájárulásával továbbíthatja.

5.   Az adatfeldolgozásra jogosultak köre:

Tájékoztatjuk, hogy a megadott személyes adatait a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület pénzintézeteknek, üzemorvosnak, tárhelyszolgáltatóknak (stb.) adatfeldolgozás céljából továbbítja.         

6.   Az adatkezelés időtartama:

Az adatkezelés időtartama minden önkéntes alapon történő adatkezelési tevékenység esetében

a.   a cél megvalósulásáig és a személyes adatainak törléséig, vagy

b.   adatainak kezelésére vonatkozó engedélye visszavonásáig és így személyes adatainak törléséig,

c.    bíróság vagy hatóság törlésre vonatkozó döntésének végrehajtásáig, vagy ilyen rendelkezések hiányában – és jogszabály eltérő rendelkezése hiányában –

d.   azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli.
A hatályos Ptk. 6:22. § alapján az általános elévülési idő 5 év, valamint a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (1) bekezdése alapján a bizonylat megőrzési kötelezettség ideje 8 év.

Kötelező adatkezelés esetén a vonatkozó törvény vagy önkormányzati rendelet állapítja meg az adatkezelés időtartamát.

7.   Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok és jogorvoslati lehetőségek:

Az Érintett az Adatvédelmi Szabályzatban, valamint az Érintett jogairól szóló Tájékoztatóban foglaltak szerint kérelmezheti az Adatkezelő részéről történő tájékoztatás nyújtását, az adatok törlését, helyesbítését vagy zárolását, illetve az adatkezelés ellen tiltakozhat.

Amennyiben Érintett az adatkezelést sérelmesnek véli, kártérítésre vagy sérelemdíjra tarthat igényt, bírósághoz fordulhat, felügyeleti hatósági eljárást kezdeményezhet, valamint panaszt tehet az adatvédelmi tisztviselőnél.

 

 

Kapcsolat

Adatkezelő elérhetősége:

Egyesület neve: Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

Székhely: 1125 Budapest, Szarvas Gábor út 58-60.

Nyilvántartási szám: 01-02-0000010

Adószám: 19025702-2-43

E-mail: mmsz@maltai.hu

Telefon: +36 1/39-14-700; +36 1/39-14-704

 

Adatkezelési szabályzat

Magatartási kódex

Panaszkezelési szabályzat

Kérelem hozzáférés, titkosítás, álnevesítés

 

 

2017.01.01. - Véget ért a Hálózat a közösségért pályázat. 2017-ben nem lehet pályázni az adósságrendező programra.

A DÉMÁSZ Zrt. lakossági áramszolgáltatói részlegének átalakulása miatt 2017-ben az áramszolgáltató nem indítja újra a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal közös Hálózat a közösségért programot. Köszönjük, hogy az elmúlt években bizalmukba fogadták a Magyar Máltai Szeretetszolgálatot és nehéz helyzetben hozzánk fordultak segítségért. Új pályázatok befogadására nincs lehetőségünk.

A már megkötött és még élő programhoz tartozó részletfizetésekhez kapcsolódó fennmaradó támogatások kifizetésére ugyanazok a szabályok vonatkoznak mint eddig is. (Időben, pontosan kell fizetni a részleteket és a tárgyhavi számlákat is ne hogy felbomoljon fizetési késedelem miatt, mert ekkor a szolgáltató behajtási folyamata elindul és a fennmaradó támogatás utalhatógásának jogosultságát is elveszti a pályázó.)

 

2016.08.01. - Lezárult a pályázási időszak már a hátralékos kategóriában is a hátralékmentes után, így már nem fogadunk további pályázatokat

Már nincs lehetőség pályázni a 2016-os Hálózat a közösségért áramdíjfizetést segítő programban. A pályázási időszak mindegyik kategóriában véget ért.

Nagyon sok pályázat érkezett idén is. Köszönjük szépen.

 

2016.06.01. - Lezárult a hátralékmentes kategóriákban a pályázási lehetőség, de a hátralékos kategóriákban továbbra is várjuk a pályázatokat

Nem lehet további pályázatokat beadni a:

  • rendeszeresen fizető, de nehéz szociális helyzetben levő fogyasztók
  • előrefizetős mérővel rendelkező hátralékmentes fogyasztók kategóriájában.

Ugyanakkor továbbra is várjuk a pályázatokat előreláthatólag 2016.07.31-ig:

  • kikapcsolt fogyasztók
  • hátralékos fogyasztók
  • előrefizetős mérős hátralékos fogyasztók kategóriájában.

 

2016.05.03. - Elindult a 2016-os "Hálózat a közösségért" program

Mely 5. alkalommal szeretne a rászorulóknak segítséget nyújtani az áramdíjuk kifizetésében. A támogatáshoz pályázni kell a halozat.maltai.hu honlapon és az aktuális számlák időben fizetni.

Reméljük, az idén is sokaknak tudjuk megkönnyíteni ezáltal a mindennapjait.

 

2016.03.16. - Lejárt a határidő, nem lehet már 2014-2015-ös programhoz tartozó részletfizetési megállapodást kötni a szolgáltató ügyfélszolgálatán.

A továbbiakban már nem lehet 2014-2015-ös programhoz tartozó részletfizetési megállapodást kötni a szolgáltató ügyfélszolgálatán sem, mert már lejárt a határidő. A 2014-2015-ös program lezárult.

Fontos, hogy mostantól nincs méltányosságból történő visszaállítási kérelem sem.

 

2016.02.25. - A 2014-2015-ös programhoz tartozó részletfizetések megkötésének határideje: 2016.03.15.

Azok a támogatott pályázók, akik hátralékos kategóriában támogatási szerződést és 1. számú mellékletet is kaptak a Máltai Szeretetszolgálattól érkezett levélben, befizették a kezdeti önerőt és azt a Máltai Szeretetszolgálat el is utalta a szolgáltató felé a kezdeti támogatással, 2016.03.15-ig köthetik meg a programhoz tartozó részletfizetési megállapodást.

Aki ezt követően megy be az ügyfélszolgálatra, azzal már nem kötik meg ezt a fajta, támogatással könnyített részletfizetési megállapodást, csak a normál, hagyományos részletfizetési megállapodást, ha a feltételeknek megfelel (ilyen az egy évben csak egyszer kérhető részletfizetési megállapodás, amibe a programhoz tartozó részletfizetés nem számít bele).

 

2015.11.27. - A pályázat lezárult. Nem lehet már több pályázatot benyújtani.

Már sem a hátralékos, sem a hátralékmentes kategóriában nem lehet beadni újabb pályázatot. Az eddig beérkezett érvényes pályázatokról ezen a héten lesz az utolsó bírálat. Az érvénytelen pályázatok (nincs lezárva vagy nem érkezett meg hozzá a pályázati adatlap) már nem módosíthatóak, azokról már biztos nem születik döntés.

Az energiatudatossági rajz- és fotópályázatnál sem tudunk több pályázatot fogadni. Ott is ezen a héten hirdetjük ki a nyerteseket. A díjazott műveket feltesszük ide a honlapra is.

 

2015.10.15. - Energiatudatossági rajz- és fotópályázatra pályázni 2015. november 20-ig lehet

Az energiatudatossági rajz- és fotópályázatra 2015. november 20-ig lehet benyújtani a pályázatokat.

A rajzpályázatnál a kitöltött jelentkezési lappal együtt (minden képhez külön-külön) a postafiókcímünkre kell elküldeni a képet (Magyar Máltai Szeretetszolgálat Budapest 1255 Pf. 1 ).

A fotópályázatnál pedig az aláírt és beszkennelt jelentkezési lapot a fényképpel együtt a halozat@maltai.hu e-mailcímre kell elküldeni.

 

2015.10.15. - Energiatudatossági rajz- és fotópályázat indul kicsiknek és nagyoknak

A Hálózat a közösségért program újabb energiatudatosságot növelő kezdeményezése indul el 2015. október közepétől. Iskolás gyermekek részére  rajzpályázatot és kormeghatározás nélkül fotópályázatot írunk ki

Olyan képeket várunk mindkét pályázatnál, amelyek ötletesek, szemléletesek, elgondolkodtatóak és energiatakarékosságra, energiatudatosságra késztetnek. A pályázatok mottója: "Energiatakarékosság, energiatudatosság a mindennapi életben."

Pályázni a képekkel együtt küldött Jelentkezési lappal lehet, amit a halozat.maltai.hu honlapról lehet letölteni. A Jelentkezési lap nélkül beküldött képek érvénytelenek. Minden képhez külön Jelentkezési lapot kérünk kitölteni és elküldeni.

A rajzpályázatnál a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Budapest 1255 Pf.: 20. postacímre kell elpostázni a bármilyen technikával készített képeket.

A fotópályázatnál elektronikusan a halozat@maltai.hu e-mailcímre kell eljuttatni a fényképeket szintén a Jelentkezési lappal együtt.

A pályázás határideje: 2015.11.13. péntek.

A szakmai zsűri döntése alapján kiválasztott díjazottak részére postai úton juttatjuk el nyereményeiket. Az alkotások a Máltai Szeretetszolgálat média megjelenési lehetőségein tekinthetők majd meg.

A pályázatok kiemelt támogatója a szolgáltató.

 

2015.09.10. - A hátralékos kategóriában 2015.11.27-ig lehet pályázni

A szolgáltató és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat úgy határozott, hogy meghosszabbítja a hátralékos kategóriában a pályázási határidőt 2015.11.27-ig. Az utolsó bírálat 2015.11.30-án lesz. Ezért eddig kell beérkeznie a Pályázati adatlapnak az érvényes pályázáshoz.

A pályázás szabályai másban nem változtak. Továbbra is azok a szolgáltató szolgáltatási területén élő, lakossági ügyfelek pályzáhatnak áramdíj támogatásra, akik szociálisan rászorultak és a 2014-2015-ös programban eddig még nem kaptak támogatást.

 

2015.06.29. - Lezárult a hátralékmentes kategóriában a pályázási lehetőség, de továbbra is várjuk a hátralékos pályázatokat

A továbbiakban már nem lehetséges benyújtani rendszeresen fizető, de nehéz szociális helyzetben levő illetve előrefizetős mérővel rendelkező hátralékmentes fogyasztóknak pályázatot ebben az áramdíj fizetést segítő Hálózat a közösségért programban. A pályázási időszak végén bíráljuk el az összes ebben a kategóriában benyújtott pályázatot, így a nyertesekhez körülbelül két-három hét múlva érkezik meg a támogatási szerződés postai úton.

De továbbra is várjuk a hátralékos kategóriában a pályázatokat. Ebben a kategóriában a pályázási határidő (terveink szerint) 2015.09.15..

 

2015.05.11. - Megnyílt a hátralékmentes kategória, újra pályázhat a rendszeresen fizető, nehéz szociális helyzetben levő fogyasztók

A hátralékmentes kategóriában az alábbi fogyasztók pályázhatnak támogatásért:

  • rendszeresen fizető, nehéz szociális helyzetben levő fogyasztók
  • előrefizető mérős hátralékmentes fogyasztók
  • a szolgáltatónál programtól független részletfizetést kötött, azt tartani tudó és más elmaradással nem rendelkező fogyasztók

Pályázatot benyújtani 2015.05.11 és 2015.06.22 között lehetséges a halozat.maltai.hu honlapon keresztül.

Ebben a kategóriában fix összegű támogatást kaphatnak az évvégéig 3 részletben azok, akik sosem csúsznak el a számlák kiegyenlítésével és a határidő napján a szolgáltató is látja az összeget. Amennyiben kiderül, hogy nem tudja majd a határidőig befizetni a csekket, akkor lehetőleg minél kisebb csúszással tegye ezt meg és mindenképpen mutassa be a személyes ügyfélszolgálaton is a befizetett csekkszelvényt.

Ezeknél a pályázóknál is kiemelten fontosnak tartjuk a pontos, határidőre történő csekk fizetést. A fizetési késedelem a támogatásra való jogosultság elvesztését vonja maga után többek között.

Csak a hátralékmentes kategóriában nyújthatnak be pályázatot azok a szociálisan rászorulók, akik 2014-ben támogatást kaptak az áramdíjuk megfizetéséhez a Hálózat a közösségért programon keresztül.

Ahhoz, hogy pozitív döntés szülessen a beadott pályázatról nem szükséges védendő fogyasztónak lenni vagy lakásfenntartási illetve helyi/települési lakhatási támogatásban részesülni.

Természetesen a hátralékos kategóriában továbbra is várjuk a pályázatokat.

 

2015.01.05 - Hátralékos kategóriában várjuk a pályázatokat

Amíg a hátralékkal nem rendelkező előrefizető mérősöknek illetve a rendszeresen fizető, nehéz szociális helyzetben levőknek nem lehet pályázatot benyújtania, mely remélhetőleg tavasszal nyílik meg újra. Addig is a pályázási határidő végéig  azaz 2015.09.15-ig lehet a hátralékos kategóriában támogatást igényelni a program szabályait betartva.

 

2015.01.05 - Webcím változás az új év miatt

Az új év a Hálózat a közösségért programban is hozott, néhány újdonságot. Ilyen például a webcím változása illetve a benyújtott pályázatokról való tájékoztatás meglelése is.

A 2014-ben benyújtott pályázatokkal kapcsolatos konkrét információkat (pl.: státuszok). Az alábbi webcímen lehet elérni mostantól: http://halozat.maltai.hu/2014/
Technikai okokból ide került még néhány 2015. 01. 05-én beregisztrált pályázat is.
A belépéshez szükséges felhasználói nevek és jelszavak nem változtak.

A 2015-ben benyújtott pályázatokkal kapcsolatos konkrét információkat (pl.: státuszok). Az alábbi webcímen lehet elérni mostantól: http://halozat.maltai.hu/
Illetve itt lehet pályázatot is benyújtani, regisztrálni.

 

2014.07.04. - Hátralékmentes kategória pályázási lehetősége 2014-ben lezárult

2014-ben a továbbiakban már nem lehet a hátralékmentes kategóriában pályázni, erre a támogatási keret kimerülésétől függően legközelebb 2015. elején kerülhet sor.
Kéjük, hogy ne zavarjon meg senkit az, hogy a pályázati űrlapon a legördülő menüben még meg található ez a kategória is - bár igaz hogy ott is fel van tüntetve, hogy "NEM PÁLYÁZHATÓ" valamint a véletlenül történő hátralékmentes kategória kiválasztása után már a lezárást sem fogja engedni a rendszer. 

A hátralékos kategóriában (hátralékos, vagy kikapcsolt vagy előrefizető mérővel rendelkező hátralékos) természetesen ezentúl is lehet pályázni 2015. szeptember 15-ig vagy a támogatási keret elfogyásáig. Tehát ez a pályázási lehetőség lezárás nem vonatkozik rá.

 

2014.06.30. - Hátralékmentes kategória pályázási határideje 2014.07.04. péntek

A hátralékmentes kategória (rendszeresen fizető de nehéz szociális helyzetben levő vagy előrefizető mérővel rendelkező de hátralékmentes fogyasztó) pályázási határidejét meghosszabbítjuk 2014. június 30-ról 2014. július 4-re péntekre. Így továbbra is várjuk ebben a kategóriában is a pályázatokat.

A hátralékos kategóriában (hátralékos, vagy kikapcsolt vagy előrefizető mérővel rendelkező hátralékos) természetesen ezentúl is lehet pályázni 2015. szeptember 15-ig vagy a támogatási keret elfogyásáig. Tehát ez a pályázási rövidítés nem vonatkozik rá.

 

2014.05.21. - Megnyilt a "Hálózat a közösségért 2014-2015" program

Mától kezdve lehet pályázatot benyújtani a szolgáltató szolgáltatási területén élő áram számláikat nehezen fizető, szociálisan nehéz helyzetben levő családok és egyedülállók részére.

 

2014.05.20. - "Hálózat a közösségért 2014-2015" program nyitó sajtóközleménye

Újabb hátralékkezelő programot indít a szolgáltató és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Újabb hátralékkezelő programot indít a szolgáltató és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 2014. május 21-én. A következő másfél évben a Hálózat a közösségért elnevezésű programban 150 millió forint áll rendelkezésre a rászoruló családok támogatására.

A két szervezet 2009 óta negyedik alkalommal hirdeti meg a díjhátralék kiegyenlítését segítő programját. A pályázati úton kiosztható támogatási keret 150 millió forint, ennek felhasználásával mintegy 300 millió forintnyi hátraléktól szabadulhatnak meg a nehéz helyzetbe került családok. A korábbi évek tapasztalatai alapján ezúttal is sok ezer nehéz helyzetben lévő fogyasztó juthat segítséghez ily módon. A program célja, hogy a villamosenergia-ellátás, mint a mindennapi élet alapvető szolgáltatása, a nehézségekkel küzdő személyek számára is elérhető legyen, és a fogyasztóként maguk is részt vállaljanak hátralékuk kiegyenlítésében.

Támogatásban hátralékos és hátralékkal nem rendelkező fogyasztók egyaránt részesülhetnek. Előbbiek között az áramszolgáltatásból már kikapcsolt fogyasztók, és az előre fizetős mérővel rendelkező hátralékos fogyasztók is támogatást igényelhetnek. Utóbbiak között pályázhatnak a rendszeresen fizető szociálisan hátrányos helyzetű fogyasztók, és az előre fizetős mérőt használó hátralékmentes fogyasztók is.

A pályázaton a szolgáltató szolgáltatási területén (Bács–Kiskun, Békés, Csongrád megye, valamint Pest megye délkeleti része) élő fogyasztók vehetnek részt. A nyertes pályázóknak önrészt kell fizetniük, az elnyerhető támogatás az általuk befizetett díjhátralék összegével azonos mértékű lehet. A legmagasabb elérhető támogatás 150 ezer forint. A fogyasztó az önrész megfizetéséhez egyedi részletfizetési megállapodást köthet, legfeljebb 12 havi és minimum ötezer forintos törlesztő részlet vállalásával. A hátralékmentes fogyasztók egy évben háromszor kaphatnak különböző mértékű jóváírást, amennyiben számláikat határidőre befizetik.

Az újabb támogatási program sokaknak segíthet a kikapcsolás elkerülésében és a felhalmozódott hátralék megelőzésében, de a végső cél a szemléletformálás és a tudatos energiafogyasztás erősítése. A szolgáltató a támogatási összeg biztosítása mellett mindent megtesz azért, hogy a hátralékkezelő programban résztvevők felelősséget vállaljanak a hátralék rendezésében, és tudatos villamosenergia-fogyasztással később támogatás nélkül is rendezni tudják az áramszámláikat. Ehhez a Magyar Máltai Szeretetszolgálat munkatársai életvezetési, energiatakarékossági tanácsokkal látják el a jelentkezőket.

A pályázatot elektronikus úton lehet benyújtani a www.halozat.maltai.hu weboldalon. Ehhez a lakhelyükhöz legközelebb eső családsegítő szolgálatnál, vagy a kijelölt máltai pontokon kaphatnak segítséget a jelentkezők. A pályázati űrlapot a honlapon történt regisztráció, és annak e-mailes megerősítése után lehet kitölteni, és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, Budapest 1255 Pf.: 20. címre postai úton is el kell küldeni.

A nyertes pályázókat postai úton értesíti a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. A programról bővebb információ a www.halozat.maltai.hu internetes oldalon található. A program elérhetőségei: telefon: 06-1-3914-757, e-mailcím: halozat@maltai.hu

 

2014.05.12. -  Indul a "Hálózat a közösségért 2014-2015" program

Újra elindítjuk a Hálózat a közösségért 2014-2015 programot a rászorulók megsegítésére a szolgáltató jóvoltából. Arról, hogy a pályázatokat pontosan mikortól lehet benyújtani, egy későbbi időpontban adunk hírt.

 

2014.03.12 - "Hálózat a közösségért 2013" program záró sajtóközleménye

Közel kétezer családon segített tavaly a szolgáltató és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat közös hátralékkezelő programja

Csaknem kétezer hátralékos fogyasztó szabadult meg tartozásától a szolgáltató és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat közös hátralékkezelő programjának segítségével. A dél-alföldi villamosenergia-szolgáltató és a karitatív szervezet nemrégiben újabb együttműködési megállapodást írt alá, 2014-ben és 2015-ben további 150 millió forintos keret áll rendelkezésre a Hálózat a közösségért program folytatására, hogy minél több fogyasztó számára legyen elérhető a mindennapi élethez szükséges villamos energia.

Az év elején az utolsó részletfizetések beérkezésével lezárult a szolgáltató és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 2013-ban meghirdetett, közös hátralékkezelő programja. Békés, Bács-Kiskun és Csongrád megyében, valamint Pest megye déli részén összesen 1834 hátralékos, korábban már kikapcsolt, vagy hátrányos helyzetű fogyasztó kapott támogatást. A programba pályázat útján jelentkezhettek a segítségre szoruló családok, melyeknek ötven százalék önrész befizetését kellett vállalniuk.
A legtöbb pályázat Békés és Bács-Kiskun megyéből érkezett, ahol a Magyar Máltai Szeretetszolgálat szervezetei mellett a helyi családsegítők is aktívan közreműködtek a tájékoztatásban és a támogatottak kiválasztásában. A nehéz helyzetbe került fogyasztók élethelyzetének feltérképezésével sikerült elérni, hogy az anyagi segítség oda jutott, ahol leginkább szükség volt rá.
A kikapcsolt és az előre fizetős mérőórával rendelkező fogyasztók a korábban felhalmozott hátralék kifizetéséhez kérhettek segítséget. A tartozás miatt korábban már kikapcsolt ügyfelek részletfizetés vállalásával újra igénybe vehették a villamosenergia-szolgáltatást. A szociálisan nehéz helyzetbe került, de elmaradással nem rendelkező családok hat havi számla határidőben történő befizetésével átlagosan egyhavi számlájuk összegét kapták meg támogatásként. A program kiemelt figyelmet fordított a fogyatékkal élő, védendő fogyasztók bevonására is.
A nyertes pályázók csaknem fele a korábbi hátralékosok közül került ki. Ők a szolgáltató által biztosított támogatási keretből 19,7 millió forintot kaptak.
A sikeres pályázat feltétele volt, hogy a megítélt támogatás összegével megegyező önrész megfizetését kellett vállalniuk az ügyfeleknek. Voltak, akik a szerződéskötésig nem tudták teljesíteni ezt a feltételt.
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat a támogatásban résztvevőket életvezetési, energiatakarékossági tanácsokkal is ellátta, hogy fogyasztásukat tudatosabban alakíthassák.
2014-ben és 2015-ben tovább folytatódik a hátralékkezelő program. Az előzőekhez hasonlóan a villamosenergia-szolgáltató célja, hogy az ügyfelek felelősséget vállaljanak a hátralék rendezésében, és tudatos villamosenergia-fogyasztással akár támogatás nélkül is rendezni tudják az áramszámláikat.
Az új jelentkezési feltételekről és határidőkről a Magyar Máltai Szeretetszolgálat honlapján (halozat.maltai.hu) hamarosan tájékozódhatnak majd az érdeklődők.


Bejelentkezés a pályázatba
Elfelejtettem a jelszavam
Dokumentumok Lekérdezés Pályázati felkészítés Kapcsolat

Minden jog fenntartva.