Hálózat a közösségért 2016Hálózat a közösségért 2016
GY.I.K. - Önrész

Mekkora önrészt szükséges fizetni?

Milyen ütemben kerül kifizetésre a támogatás?

A visszakapcsolási illetve újbekötési díj beleszámít-e az önrészbe?

Ha valaki rossz anyagi helyzetéből kifolyólag nem tud semmilyen önrészt fizetni. Mit tehet?

Hova kell fizetni az önrészt?

Ha valaki a kikapcsolás előtti helyzetben nyeri el a támogatást és az önrészt csak részletekben tudja befizetni, akkor is elkerülheti a kikapcsolást?

A DÉMÁSZ Zrt. felé fizettem be az önrészt. Ilyenkor mi a teendő?

Milyen mértékben, illetve hogyan folyósítják a támogatási összeget?

Mekkora önrésztől kérhető részletfizetés?

A részleteknek azonos összegűeknek kell lenniük?

Mit kell feltüntetni a közleményben átutaláskor illetve befizetéskor?

Mikor utalják át a befizetett önrészt és a támogatási összeget a DÉMÁSZ Zrt-nek?

Hogyan lehet gyorsítani az önrész eljutatását a DÉMÁSZ Zrt-hez?

Hogyan kaphatok támogatást, akkor ha a magas hátralékomhoz tartozó önrészt nem tudom még 12 havi részletben sem kifizetni?

 

Mekkora önrészt szükséges fizetni?
Minimum a hátralék felét, de lehet kérni rövidtávú kamatmentes részletfizetést. A maximum támogatás 150eFt, így ebből kell kiindulni. A hátralék bármekkora lehet, ennek nincs felső határa a programban, csak magasabb hátralékhoz magasabb részletek tartoznak.

vissza a kérdésekhez    vissza a GY.I.K.-hoz

Milyen ütemben kerül kifizetésre a támogatás?
A támogatás kategóriánként más ütemben kerül kifizetésre, de minden esetben a támogatott pályázó teljesítését követően és mindig a DÉMÁSZ felé az adott szerződéses folyószámlára (régebben fizetőszám).
A hátralékmentes támogatottaknál az ellenőrzési pontok után az azon való szerepléstől függően utalja át a Magyar Máltai Szeretetszolgálat a fix összegű támogatást jóváírásként. Aki a fizetési hatásridőket tartja az megkapja az adott ellenőrzési ponthoz tartozó fix összegű támogatást, aki nem tudja a számláit időben fizetni, az elveszíti a támogatásra való jogosultságát.
A hátralékos fogyasztók esetében pedig a részletek és az áramszámlák illetve azok határidőbeli teljesítése határozza meg, hogy a kezdeti és a fennmaradó támogatás átutalásra kerülhet-e vagy sem.

 • Ha a részletekben kéri a pályázó az önerő megfizetését, befizeti a kezdeti önrészt, megköti a DÉMÁSZ személyes ügyfélszolgálatán a programhoz tartozó részletfizetést és az időközben felbomlik, akkor csak a kezdeti támogatást tudja utalni a Magyar Máltai Szeretetszolgálat a DÉMÁSZ felé.
 • Ha a részletfizetési megállapodás mind végig fennmarad, ezáltal az összes fizetési kötelezettségének időben elegett tett, akkor a teljes támogatást utalni tudja a Magyar Máltai Szeretetszolgálat a DÉMÁSZ felé. 

vissza a kérdésekhez     vissza a GY.I.K.-hoz

A visszakapcsolási illetve újbekötési díj beleszámít-e az önrészbe?
Nem, ezeket programon kívül kell kifizetni.

vissza a kérdésekhez    vissza a GY.I.K.-hoz

Ha valaki rossz anyagi helyzetéből kifolyólag nem tud semmilyen önrészt fizetni. Mit tehet?
Próbálja meg a családsegítő, az önkormányzat vagy más segítőszervezetek segítségét kérni az önrész kifizetésében.

vissza a kérdésekhez     vissza a GY.I.K.-hoz

Hova kell fizetni az önrészt?
Az első befizetés mindig a Máltai Szeretetszolgálat féle történik, az összes további pedig mindig a DÉMÁSZ Zrt. felé a velük megkötött részletfizetési megállapodás alapján.
A Máltai Szeretetszolgálathoz:

 • OTP-s bankszámlájára (11784009 – 20202118) átutalással (a közleményben a nevet a megpályázott fogyasztási hely címét és a szerződés számot kérjük feltüntetni)
 • OTP-s bankszámlájára (11784009 – 20202118) készpénz befizetéssel az OTP banfiókban (a közleményben a nevet a megpályázott fogyasztási hely címét és a szerződés számot kérjük feltüntetni)
 • MMSZ DÉMÁSZ feliratú csekken

Az EDF DÉMÁSZ Zrt-hez

 • ING Bankos bankszámlaszámra (13700016-02799029) (közleményben a részletfizetési terv azonosító számát kell feltüntetni)
 • DÉMÁSZ Zrt. feliratú csekken – ügyelni kell arra, hogy a megfelelő havit fizessük be, illetve a legrégebbit
 • ügyfélszolgálaton bankkártyával

vissza kérdésekhez     vissza a Gy.I.K.-hoz

Ha valaki a kikapcsolás előtti helyzetben nyeri el a támogatást és az önrészt csak részletekben tudja befizetni, akkor is elkerülheti a kikapcsolást?
Igen, abban az esetben, ha a támogatási szerződés kézhez vételétől számított 15 napon belül befizeti az első részletet, ami a támogatási szerződés önerő fizetési táblázatában is szerepel. Valamint a támogatás további feltételeinek is eleget tesz (támogatási szerződés visszaküldése a kötelezően csatolandó mellékletekkel: jövedelemigazolás, kitöltött energiatakarékossági kérdőív, önerő / önrész befizetésének másolata). Ajánlott az önrész befizetésének igazolását a befotózva vagy szkennelve elküldeni a halozat@maltai.hu e-mailcímre.

vissza kérdésekhez     vissza a GY.I.K.-hoz

A DÉMÁSZ Zrt. felé fizettem be az önrészt. Ilyenkor mi a teendő?
Az első részletet mindenképpen a Máltai Szeretetszolgálat felé szükséges fizetni, mivel ezzel erősíti meg a programban való részvételi szándékát. Így ennél a részletnél csak azt tudjuk önrésznek elfogadni, ami a Máltai Szeretetszolgálat felé érkezik be. De az lehet saját önerő, önkormányzati vagy egyesületi/alapítványi támogatás, stb..
Abban az esetben, ha ez nem az első részlet volt, hanem a második vagy a továbbiak akkor jól tette, hiszen a DÉMÁSZ Zrt. felé kell már ezeket teljesíteni. Amennyiben a második vagy a további részleteket a Máltai Szeretetszolgálathoz fizette be akkor azt tovább utaljuk a DÉMÁSZ felé hozzátett támogatási összeg nélkül. Ezt kérjük időben e-mailben (halozat@maltai.hu) jelezze, hogy a részletfizetési határidő előtt megérkezzen az önrész a DÉMÁSZ Zrt-hez és még időben le is tudják könyvelni, és emiatt ne veszítse el a támogatást és a részletfizetési lehetőséget is.

vissza a kérdésekhez     vissza a GY.I.K.-hoz

Milyen mértékben, illetve hogyan folyósítják a támogatási összeget?
A támogatási összeget hátralékos kategóriában támogatott pályázónál egy vagy maximum két részletben utaljuk a DÉMÁSZ Zrt. felé alábbiak szerint:

 • a támogatáshoz a szükséges feltételeknek kell eleget tenni (pozitív elbírálásban részesült, visszaküldte a támogatási szerződést a csatolmányokkal, jól kitöltötte az energiatakarékossági kérdőívet (aki kapott ilyent) és megfizette az önerőt vagy legalább az első részletet  - ezután utaljuk az ehhez tartozó általában ezzel egyenértékű támogatást
 • a második alkalommal pedig a részletfizetés utolsó törlesztő részletének megfizetése után vagy a program végén történik, ha hosszabb részletfizetési megállapodást kötött a DÉMÁSZ Zrt-vel - amennyiben az összes addigi törlesztőrészletet és tárgyhavi számlát mindig időben fizette be egy összegben a még fennmaradó támogatást.
 • Amennyiben nem vagy csak csúszva kerül kifizetésre az önerő akkor a pályázó elveszti a támogatást.

Hátralékmentes kategóriában viszont a fizetési határidők tartásától függ, hogy hányszor utal a Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogatást, ami az adott kategóriában mindenkinek egyforma összegű. Ha valakinek sikerül tartania a határidőket, akkor mindhárom ellenőrzési pont után jóváírásban részesül. Ahány ellenőrzési pontnál nem jut át a vizsgálaton jó eredménnyel,  annak ellenkezőjénél részesül támogatásban.

 • elsőnél – egyszer sem részesül támogatásban
 • másodiknál – egyszer részesül támogatásban
 • harmadiknál – kétszer részesül támogatásban
 • mindegyiknél sikeresen átjutott – háromszor, az az a teljes támogatást megkapja

A támogatásokat minden esetben a Magyar Máltai Szeretetszolgálat a DÉMÁSZ felé utalja a támogatási szerződésben szereplő szerződéses folyószámlára.

vissza a kérdésekhez     vissza a GY.I.K.-hoz

Mekkora önrésztől kérhető részletfizetés?
Ebben a programban nem szabtunk ilyen határt, de a törlesztő részlet nem lehet kisebb mint 5000.- Ft és 12 hónapnál hosszabb részletfizetési lehetőséget sem lehet kérni illetve 2016.06.01. után 6 havinál nem lehet hosszabb részletfizetési lehetőséget kérni.

vissza a kérdésekhez     vissza a GY.I.K.-hoz

A részleteknek azonos összegűeknek kell lenniük?
Az első részlet lehet nagyobb mint az összes többi, de a másodiktól már egyformáknak kell lenniük.

vissza a kérdésekhez     vissza a Gy.I.K.-hoz

Mit kell feltüntetni a közleményben átutaláskor illetve befizetéskor?

A közleménybe a pályázó nevét, a megpályázott fogyasztási hely címét és a szerződés számot ("HK-"-val kezdődik és összesen 5 számjegyből áll) kell feltüntetni. Vagy esetleg a szerződéses folyószámot ("11000"-val kezdődik és össszesen 12 számjegyből áll) a szerződés szám helyett.

vissza a kérdésekhez     vissza a GY.I.K.-hoz

Mikor utalják át a befizetett önrészt és a támogatási összeget a DÉMÁSZ Zrt-nek?
Ha látjuk a befizetett összeget, akkor onnantól számítva 3,5 héten belül utalja el a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, ami néhány nap alatt kerül lekönyvelésre a DÉMÁSZ-nál.

vissza a kérdésekhez     vissza a GY.I.K.-hoz

Hogyan lehet gyorsítani az önrész eljutatását a DÉMÁSZ Zrt-hez?

Amennyiben sürgős utalásra van szükség, kérjük, mindenképpen küldjenek vagy egy befotózott vagy beszkennelt másolatot a befizetésről a halozat@maltai.hu e-mailcímre, hogy sürgős utalást kérnének az alábbi ok miatt kettőspont és kérjük felsorolni, hogy miért kéri (pl. mert 2016.05.20-án van az első kikapcsolási nap). Ilyen jelzés nélkül biztosan nem tudjuk garantálni, hogy rövid időn belül megérkezik az utalás a DÉMÁSZ Zrt-hez. Erre akkor is szükség van, ha utalásról van szó, mivel nem kérjük le naponta a bankszámla forgalmat a pénzügyes Munkatársaktól, így nem vesszük észre, ha beérkezik az összeg.

vissza a kérdésekhez     vissza a GY.I.K.-hoz

Hogyan kaphatok támogatást, akkor ha a magas hátralékomhoz tartozó önrészt nem tudom még 12 illeve 6 havi részletben sem kifizetni?

A pályázatban ne válláljon olyan részletet, amit biztosan nem fog tudni kifizetni. Próbálja növelni a bevételeit alkalmi munkával, regisztrációval a munkaügyi központban, forduljon a helyi családsegítőhöz, önkormányzathoz más civil szervezethez segítségért.

vissza a kérdésekhez     vissza a GY.I.K.-hoz


Bejelentkezés a pályázatba
Elfelejtettem a jelszavam
Dokumentumok Lekérdezés Pályázati felkészítés Kapcsolat

Minden jog fenntartva.